KONKURSA 1.KĀRTAS REZULTĀTI IR ZINĀMI!

1. kārtas vērtēšanas komisija ir noslēgusi biznesa ideju vērtēšanu un ir zināmi tie 10 ideju autori, kas no katra Latvijas plānošanas reģiona nokļuvuši konkursa 2. kārtā. 

Ar konkursa 2. kārtas dalībniekiem iepazīsties zemāk! 

 

Kurzemes plānošanas reģions

Egija Gitendorfa

Līga Meija

Uldis Strēlis

Madara Grinvalde

Līva Smilgzieda

Marija Černišova

Kima Bērtule

Alise Krūmiņa

Sabīne Pūķe

Imants Krūmiņs

 

Latgales plānošanas reģions

Edmunds Bukšs

Alvis Ivanovs

Jānis Silabriedis

Ervīns Gorelovs

Santa Dzalbe-Sologuba

Georgijs Pliska

Māris Reinholds

Oskars Mežnieks

Deniss Kuzņecovs

Vitālijs Karpovičs

 

Zemgales plānošanas reģions

Armands Ikaunieks

Aleksandrs Sodokovs

Ralfs Rogaļevs

Dmitrijs Cvetkovs, Gundars Dzenis

Raivis Andersons

Irēna Romanovska

Jānis Udrass

Beāte Krieviņa

Līga Laiviniece

Zaiga Mikelsone

 

Vidzemes plānošanas reģions

Veronika Stāvause

Mārtiņš Zemītis

Kristaps Kuhalskis

Elizabete Rubene

Raitis Lukaižis

Simona Vanaga, Kitija Meikšāne

Klāvs Kļaviņš

Andris Vilcāns

Lelde Gangnuse-Bērziņa

Emīls Lukjanskis

 

Rīgas plānošanas reģions

Pēteris Bikše

Juta Einmane

Pēteris Jansons

Irina Šarohina

Viktors Bikovs

Elīna Rūtentāle

Dace Akule

Dace Kadiķe

Kirils Fjodorovs

Sarmīte Millere

Vēlamies pateikties un novēlēt veiksmi tiem biznesa ideju iesniedzējiem, kas 2. kārtā nav iekļuvuši. Ceram, ka turpināsiet attīstīt savu biznesa ideju un drīz vien dzirdēsim jūsu veiksmes stāstus! 

Ar 2.kārtas dalībniekiem sazināsimies personīgi par tālāko konkursa norisi.