IEDVESMOJIES SAVAI BIZNESA IDEJAI!

2015. gadā konkurss “Biznesa ekspresis” sniedza iespēju īstenot sapni par savu biznesa ideju 15 radošiem un centīgiem jaunajiem uzņēmējiem no visas Latvijas. Konkursā pieredzētais deva jaunas zināšanas, motivāciju un starta kapitālu, lai biznesa ideja no “papīra” pārtaptu īstenībā. Iepazīsties arī Tu ar pagājušā gada “Biznesa ekspresis” uzvarētājiem un iedvesmojies savai biznesa idejai!  Vairāk uzzini sadaļā "IEDVESMAI" http://biznesaekspresis.lv/iedvesmai