5 PADOMI BIZNESA PLĀNA VEIDOŠANĀ

Konkursa 2. kārtas dalībniekiem pienācis laiks rakstīt biznesa plānu. Bet pirms ķerties pie rakstīšanas – 5 noderīgi padomi, lai tas izdotos veiksmīgi! 

1. Skaidri definē savus mērķus, ko vēlies sasniegt;

2. Izpēti un biznesa plānā apraksti nozari, kurā plāno darboties, un tendences tajā;

3. Veic konkurētspējas novērtējumu – saproti sava produkta vai pakalpojuma stiprās un vājās puses attiecībā pret konkurentiem;

4. Biznesa plānā iekļauj mārketinga plānu, kurā atspoguļo sava produkta vai pakalpojuma īpašības, reklāmu, cenu stratēģiju, produkta vai pakalpojuma attīstību un uzlabošanu. 

5. Saproti un skaidri definē uzņēmuma vadībai nepieciešamos cilvēkresursus un uzņēmuma struktūru.